Verstandig omgaan met energie blijft een belangrijk issue en ook daarin staat Van den Hoff haar relaties servicegericht bij. Zo verleent het installatiebedrijf diverse diensten op het gebied van het Energiecertificaat.

Dit certificaat met een geldigheidsduur van tien jaar, geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een woonhuis of bedrijfspand. Van den Hoff voert deze certificeringen nauwgezet uit en geeft desgewenst ook een maatwerkadvies over efficiënter energieverbruik in een woning of bedrijfspand.

Bij dit zogenaamde Energie-Prestatie-Advies wordt met name gekeken naar energiezuinige en milieuvriendelijke maatregelen zoals HR++ glas, zonne-energie, HR CV ketels, warmtepompen, led verlichting, spouwmuurisolatie et cetera.

Dit uitgebreid onderbouwde advies wordt daarna omgezet naar innovatieve toepassingen op maat. Waarbij niet alleen wordt gekozen voor de meest milieu- en energiebesparende oplossing, maar waar ook zoveel mogelijk wordt gewerkt met duurzame materialen. Zodat op alle fronten de focus op duurzaam ligt.

Wat kan Van Den Hoff voor u betekenen?

Energie Index

Het verzorgen van het energie Index welke verplicht is bij verkoop van de woning. Deze opname, volgens de nieuwe norm, kost tot 100m2 €195,-* vanaf 100m2 €265,-*. Het certificaat is 10 jaar geldig.

Maatwerkadvies met Energie Index

Het verzorgen van een Maatwerkadvies met Energie Index. Een maatwerkadvies geeft u inzicht in de Energie Index van uw woning en wat de mogelijkheden zijn om deze index te verbeteren. Het verlagen van de index geeft ook een verlaging van het energieverbruik en een verhoging van comfort. Het maatwerkadvies kost u € 325,-*

Maatwerk-totaaladvies

Wanneer u maatregelen uit het maatwerkadvies heeft uitgevoerd wilt u dit uiteraard kunnen zien. Dit gebeurt door een tweede Energie Index met alle uitgevoerde maatregelen voor uw woning af te melden. Deze tweede afmelding kost evenals het energielabel € 95,-*.

 

 

Thermografisch rapport

Een thermografisch rapport van de woning is de beste manier om inzichtelijk te maken waar er lekverlies aanwezig is in de woning. Van de woning worden meerdere warmtebeeld foto's gemaakt. In het rapport kunt u dan zien waar eventueel de problemen aanwezig zijn en wat u daaraan kunt doen. Een thermografische opname kost vanaf € 350,-* naargelang de woning en plaats.

Wij helpen u graag verder

Voor meer informatie over een van deze producten of over energiebesparing en hernieuwbare energie in het algemeen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Van Den Hoff Installatiebedrijf via telefoon 040-2517626 of e-mail info@vandenhoff.nl.
Uiteraard kunt u ook het antwoordformulier op de website invullen.

*Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW en tot 20 km vanaf Eindhoven.

In het kader van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is ook de EPA labeling aangepast

De NEN 7120 ( NEderlandse Norm ) vervangt de huidige normen NEN 5128 en NEN 2916. Tevens zal de NEN 7120 op termijn ISSO 82 vervangen.

EPBD en Energie Index, nieuwbouw en bestaande bouw

In het kader van de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is er een verplichting om naast de energieprestatie voor nieuwbouw ook voor bestaande bouw een bepalingsmethode te ontwikkelen voor het afgeven van een energielabel. Sinds 2008 is hiervoor een methode van kracht die afwijkt van de methode voor nieuwbouw. Het doel van de nieuwe integrale methode is om zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw een gemeenschappelijke basis te hebben.

Technische ontwikkelingen

De ontwikkelingen in techniek en regelgeving schrijden voort. Vanwege het maatschappelijk belang van het terugdringen van de CO2-uitstoot en de reductie van het energiegebruik heeft de overheid de afgelopen jaren de energieprestatie-eisen met regelmaat aangescherpt. De grenswaarde aan de energieprestatiecoâfficiânt (EPC) voor de woningbouw is inmiddels gezakt naar 0,6.
De criteria voor de aanscherping waren onder andere:

De techniek is voldoende marktrijp en toegepast;

  • Toepassing van de techniek levert bewezen aanmerkelijke besparingen;
  • De techniek is geschikt voor waardering binnen de bouwregelgeving.

Daarnaast waren verschillende beleidsaspecten aan de orde, afzonderlijk of in combinatie, zoals:

  • Energiebesparing
  • Toepassing nieuwe technieken
  • Regelgevingsaspecten
  • Bruikbaarheid
  • Ventilatie in relatie tot gezondheid
  • Woonkwaliteit en de toepassing van vereenvoudigingsmogelijkheden