De betrokken installateur

Een website als deze, heet het visitekaartje van het bedrijf te zijn. Wij denken daar anders over. Ons visitekaartje is het werk dat we opleveren: het sanitair, de elektra-installaties en de verwarming en luchtbehandelinginstallaties. En op de keper beschouwd, is zelfs dát ons visitekaartje niet, maar zijn het onze mensen.

Want laten we eerlijk zijn: er zijn meer installatiebedrijven die voor woningbouwcorporaties, gemeenten, beleggers, bouwbedrijven of particulieren een goede installatie kunnen verzorgen. Naar de strikte wettelijke eisen en voor een reële prijs. Wij ook, maar het verschil zit in onze mensen.

Bij VAN DEN HOFF Installatiebedrijf is de betrokken installateur namelijk een echt betrókken installateur. Iemand die niet louter uitvoert wat er gevraagd wordt, maar die expertise toevoegt. Die durft te adviseren en die meedenkt in de installatie én in de processen.

Want vooral in bestaande bouw is het van belang, de zaken zo te organiseren, dat de overlast voor gebruikers minimaal blijft en het effect optimaal. Dat kunnen we garanderen. Enerzijds door de betrokkenheid en flexibiliteit van onze vakmensen, anderzijds doordat we een breed pakket aan diensten hebben, die we gecombineerd aan kunnen bieden: verwarming, ventilatie, sanitair, elektra en onderhoud & service.

InstallQ, VCA en STEK certificering

Uiteraard voldoet Van den Hoff Installatiebedrijf aan alle eisen die de overheid, Techniek Nederland aan haar stelt. Zo beschikken we over een InstallQ, VCA en STEK certificering. Dat, in combinatie met onze betrokkenheid en het feit dat we als middelgrote installateur al ruim 75 jaar actief zijn, vormt de garantie voor onze kwaliteit.

Onze betrokkenheid houdt dan ook niet op na de oplevering van een installatie. Van den Hoff Installatiebedrijf beschikt immers over een adequaat serviceapparaat en verzorgt voor veel relaties ook regulier preventief onderhoud en veiligheidskeuringen op bestaande installaties. Dat we daarbij nooit verrast worden, mag ook een garantie heten.

  • BRL 6000-01,02,04,05,07,08

  • BRL 6000-01,02,04,05,07,08

  • BRL 6000-16

  • BRL 6000-16

  • VCA

  • VCA