Hier algemene tekst over waarom Van Den Hoff zoveel waarde hecht aan certificeringen

BRL 6000-01,02,04,05,07,08

Procescertificaat voor het verrichten van werkzaamheden aangaande het ontwerp envan en in het werk aangebrachte elektrotechnische-, gas- en leidingwaterinstallaties zijn uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen van de BRL.

 • BRL 6000-01:Elektrotechnische-installaties individuele woningen
 • BRL 6000-02: Middelgrote elektrotechnische-installaties (t/m 3x80A)
 • BRL 6000-04: Gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen < 130kW van individuele woningen
 • BRL 6000-05: Middelgrote gasinstallaties (t/m G16)
 • BRL 6000-07: Leidingwaterinstallaties van individuele woningen
 • BRL 6000-08: Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

 BRL 6000-01,02 etc

BRL 6000-16

Procescertificaat voor ontwerpen, installeren en begeren van installaties, inclusief onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 kW.

KvINL

KvINL

Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL)


Loket voor hét juiste kwaliteitslabel

De Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) en de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) hebben de handen ineen geslagen. De stichtingen zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot ‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’ (KvINL). Hiermee heeft de installatiesector voortaan één loket voor kwaliteitslabels.

Kiezen voor kwaliteit

Kwaliteit aantonen: dat is de essentie van KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist. Daarnaast verbetert het de interne bedrijfsvoering en het niveau van de werkzaamheden. Ook draagt een label bij aan het professioneel imago van het bedrijf.

Erkenning of certificering?

Een kwaliteitslabel is voor de installateur een investering en moet dan ook passen bij de bedrijfsactiviteiten en strategische positionering van het installatiebedrijf. Een installatiebedrijf kan kiezen uit erkenning of certificering. Zo is een erkenning hét label om een gediplomeerd vakman te onderscheiden. Met een erkenning laat men zien over de juiste kennis te beschikken om het werk goed uit te voeren. Certificering is geschikt om aan te tonen dat de werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures worden uitgevoerd.

 

VCA

Kiwa heeft vastgesteld dat het door VAN DEN HOFF Installatiebedrijf B.V. gehanteerde VGM-beheerssysteem en de oepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied:

Het installeren en onderhouden van gas-, c.v.-, water en elektrotechnische inastallaties in woningbouw en utiliteit.

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

F-GASSEN BESLUIT / Regulation EG 842 / 2006

VAN DEN HOFF Installatiebedrijf is in het bezit van F-gassen besluit.

De betekenis van de wet- en regelgeving voor de bedrijfsvoering is in de praktijk uitgewerkt in de vorm van eisen die F-gassen besluit stelt aan te erkennen bedrijven en de bij deze bedrijven in dienst zijnde monteurs ten aanzien van het omgaan met CFK's in koel- en airconditioninginstallaties en apparatuur. Het betreft onder meer eisen op het gebied van bedrijfsvoering, administratieve handelingen, de benodigde technische hulpmiddelen, alsmede de vereiste vakkennis van monteurs. Laatstgenoemde eis is uitgewerkt door de instelling van het diploma F-gassen besluit-monteur.

Het voldoen aan de eisen komt mede neer op het zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren van taken en werkzaamheden waarbij of waardoor risico op emissie van CFK's uit koelinstallaties bestaat.

De werkzaamheden betreffen met name

 • in bedrijfstelling van een koelinstallatie
 • preventieve controle
 • periodiek onderhoud
 • reparatie
 • verwijderen van koudemiddel voorafgaand aan afbraak of buiten gebruikstelling van de koelinstallatie

De belangrijkste F-gassen besluit-eisen betreffen:

 • de werkregistratie
 • de koudemiddelregistratie en
 • de werkvoorschriften

ASNT level 1 Thermografie

BRL 9500-00

 • 00.Bestaande woningbouw, energieprestatie certificaat
 • 01:Bestaande woningbouw, energieprestatie certificaat
 • 02:Bestaande woningbouw, EPA maatwerkrapport

De Geschillencommissie energielabel

Van Den Hoff Installatiebedrijf is sinds 1 april 2010 aangesloten bij De Geschillencommissie Energielabel.