Transparant en eerlijk zaken doen

De juiste koers

Al onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn begin 2011 beloond met een zilveren keurmerk en in 2012, 2013, 2014 én nu ook voor 2015 met het gouden keurmerk voor duurzame ondernemingen.

Borgen van kwaliteit en veiligheid

Ons bedrijf verleent een groot aantal diensten waar de borging van kwaliteit en veiligheid essentieel zijn.

Goed werkgeverschap leidt tot betrokken medewerkers

Wij streven ernaar, met al onze mensen een cultuur te creëren waarbij iedereen -van directie tot en met de werkvloer- zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt aan het succes. Wij stellen onze mensen centraal en halen het beste uit hen naar boven. Resultaat: betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. Als wij goed zijn voor onze mensen zijn onze mensen zijn goed voor onze klanten en als gevolg daarvan zijn onze klanten goed voor ons.

Zelf het goede voorbeeld geven

In onze bedrijfsvoering houden we steeds meer rekening met zaken die niet direct invloed hebben op onze core business, maar die er uiteindelijk wel toe doen! Bewustwording van het feit dat ook ons bedrijf zijn bijdrage levert aan de belasting van het milieu als het gaat om afval en CO2 productie.