Hier een korte intro over de maatschappelijke betrokkenheid...

De duurzame bakfiets

Transitiestad Eindhoven, een initiatief van de Eindhovense gemeenschap om samen van Eindhoven een duurzame, veerkrachtige, gezonde stad te maken kreeg het eerste compliment. Zij vonden gisteravond een nieuwe partner, namelijk van den Hoff installatiebedrijf. 

Uneto-VNI

Bij de Uneto-VNI vervult Jan van den Hoff diverse bestuursfuncties. 

Lionsclub Kempenland

Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Soepbus Eindhoven

De soepbus brengt daklozen in Eindhoven in kaart.

MKB Eindhoven

MKB Eindhoven is een organisatie van en voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die samen werken aan een nog sterker en kansrijker mkb in de regio.

Rabobank Eindhoven - Veldhoven

Jan van den Hoff heeft 8 jaar zitting gehad in de ledenraad van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven.