de Reigers

In de Rotterdamse wijk IJsselmonde, ontwikkelen Stebrubouw, Stichting Humanitas en Achmea het nieuwbouwproject De Reigers: drie woontorens met 228 levensloopbestendige appartementen. De torens hebben de namen Blauwe Reiger, Purperreiger en Zilverreiger 

De appartementen in de Zilverreiger zullen te koop worden aangeboden. Wij hebben de complete W- en E-installatie van het restaurant en diverse winkels en gezondheidscentra  aangelegd.