BFM Diverse lekkages

Door BFM worden we steeds meer ingeschakeld om lekkages op te sporen en op te lossen. In deze tak van sport worden we elke dag wijzer en is communicatie met klant en opdrachtgever het belangrijkste onderdeel. Het opsporen van rioleringsproblemen d.m.v. kleurstoffen is voor ons een nieuwe techniek. Hierbij worden er verschillende kleuren kleurstof in verschillende afvoeren gedaan en word zichtbaar

in welk leidingdeel en/of verzamelleiding de lekkage zich bevind. Hierna kan er gericht aan de oplossing gewerkt worden. Ook verzorgen wij het oplossen van de gevolgschades in samenwerking met rendon. VAN DEN HOFF en rendon zijn beide pib’s (partners in business) bij BFM.