Camera inspectie

In opdracht van FSG vastgoed en VvE De Schutsboom is door ons een camera inspectie van de rookgasafvoer constructie en het kanalenverloop van de ventilatie (WTW) uitgevoerd.  Aan de hand van de uitgebrachte rapportage is vervolg gegeven aan het oplossen van de geconstateerde gebreken.

Met speciaal, in eigen werkplaats, vervaardigde maatwerk kanalen zijn de problemen door ons opgelost.