Bleyslaan naar A+

Verduurzaming van het woningbezit is een hot item. Ook bij woningcorporaties, die eigenaar zijn van een substantieel aantal woningen (2,4 miljoen woningen; 31,5% marktaandeel Nederlandse woningvoorraad). Inmiddels heeft bijna iedere corporatie een ‘duurzaamheidsbeleid’ geformuleerd, dan wel is deze in de maak. Toch komt een grootschalige verduurzaming van het woningbezit nog niet echt van de grond. De combinatie van het bepalen van het gewenste beleid, de benodigde bouwkundige ingrepen, de financiële gevolgen en het daarbij ook nog eens overtuigen van de bewoners voor het verkrijgen van hun medewerking blijkt een lastige opgave.

Naast diverse renovatieprojecten waarin energie ook een belangrijk item is, voert De Loods in het kader van de provinciale stimuleringsregeling “Renoveren A+” van de provincie Noord-Brabant specifiek een tweetal pilotprojecten uit in opdracht van twee woningcorporaties. Eén van deze projecten is inmiddels afgerond.

Het project aan de Bleyslaan in Eindhoven van woningcorporatie Trudo betreft een relatief jong appartementencomplex uit 1993. Interessant aan een appartementencomplex is de afweging tussen de collectieve en individuele maatregelen. Samen met installatie- en adviesbureau van den Hoff zijn hiervoor diverse scenario’s opgesteld en doorgerekend. Uiteindelijk is er gekozen voor een mix van maatregelen.