Basisschool De Talisman

Van den Hoff Installatiebedrijf is op basisschool de Talisman verantwoordelijk voor de klimaatbeheersing. De bestaande cv-installatie is geoptimaliseerd. Wij zorgen voor de juiste ventilatie per vertrek (WTW installatie, warmte terug win) en bereiken hierdoor een beter binnenmilieu, wat een positief effect heeft op de gezondheid van de leerlingen en het onderwijzend personeel. 

Tevens draagt Van den Hoff Installatiebedrijf zorg voor alle sanitaire voorzieningen. Hierbij mag u denken aan nieuwe toiletgroepen, keukens en uitstortgootstenen. Uiteraard wordt in de Talisman de brandveiligheid door o.a. brandslanghaspels niet vergeten.

Opdrachtgever Dyade Zuid-West Nederland i.o.v. SKPO Eindhoven.

Oplevering: 2009