Schubertlaan

Het plan dat De Loods maakte voor de onderhoudswerkzaamheden van de vijf Prontoflats van Trudo aan de Schubertlaan in Eindhoven was begin 2011 voor uitvoering gereed. Op dat moment is er alsnog besloten om de balkons te vergroten tot ruim 8 m2. Een duidelijke meerwaarde voor bewoners ten opzichte van het bestaande balkonnetje van iets meer dan één m2.

Opdracht voor het plan was het veiliger en gezonder maken van de woningen, door beter zicht, veiliger hang – en sluitwerk en het aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem. Een ingrijpend onderdeel voor bewoners lag vooral in het vervangen van de asbesthoudende standleiding. Voor bewoners betekende dat: bijna drie weken behelpen met een chemisch toilet. Weinig privacy overdag, in en uitlopende werknemers vanuit de aannemer, herrie en stof. Een flinke opgave in een bewoonde situatie, toch hebben de meeste bewoners zich daar dapper doorheen gewerkt.

 

Tijdens de uitvoering heeft De Loods zorg gedragen voor informatie aan bewoners en het toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden. De vertraging door verschillende tegenslagen tijdens de uitvoering maakte dat we daar niet altijd in geslaagd zijn. Een voortdurende reflectie, reacties van bewoners, overleg en voortschrijdend inzicht hebben ervoor gezorgd dat het resultaat gezien mag worden. De openheid en daardoor veiliger entree, de aanpassing van kleuren, de verbetering van isolatie en een grondige gevelreparatie hebben de flats in een meer eigentijdse jas gestoken. Als later in het seizoen de groenvoorziening is aangepast zal dat zeker ook nog bijdragen aan een verbetering aan de omgeving. Bewoners zijn lange tijd in hun wooncomfort beperkt, maar zullen uiteindelijk kunnen genieten van een verbeterde woonsituatie. Zeker als de zon zich laat zien, horen we ook van bewoners dat het vergrote balkon een aangename verbetering is.